รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหัสดีศึกษา
156 หมู่ 10   ตำบลพานพร้าว  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-414767,0885572019,0830836392
Email : hassadeeschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :