กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิดา ใจวารี
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวจีรวรรณ หอมป่าเพิ่ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวันเพ็ญ ลีละศรชัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1