ผู้บริหาร

นางเพ็ญไพลิน เพียรเสมอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ข้อสอบวิชาใดยากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/10/2012
ปรับปรุง 11/02/2019
สถิติผู้เข้าชม 179887
Page Views 252205
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ
2 โรงเรียนบ้านปากมาง กองนาง ท่าบ่อ
3 โรงเรียนบ้านนาบง กองนาง ท่าบ่อ
4 โรงเรียนบ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ
5 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา กองนาง ท่าบ่อ
6 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
7 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
8 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ท่าบ่อ ท่าบ่อ
9 โรงเรียนท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
10 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง นาข่า ท่าบ่อ
11 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา นาข่า ท่าบ่อ
12 โรงเรียนวิชาชีพท่าบ่อ น้ำโมง ท่าบ่อ
13 โรงเรียนบ้านน้ำโมง น้ำโมง ท่าบ่อ
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง น้ำโมง ท่าบ่อ 0833471516
15 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ น้ำโมง ท่าบ่อ
16 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง น้ำโมง ท่าบ่อ
17 โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น น้ำโมง ท่าบ่อ
18 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ
19 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา บ้านถ่อน ท่าบ่อ
20 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา บ้านว่าน ท่าบ่อ
21 โรงเรียนบ้านว่าน บ้านว่าน ท่าบ่อ
22 โรงเรียนบ้านเป้า บ้านว่าน ท่าบ่อ
23 โรงเรียนบ้านแสนสุข บ้านว่าน ท่าบ่อ
24 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
25 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
26 โรงเรียนบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
27 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
28 โรงเรียนบ้านดงนาคำ หนองนาง ท่าบ่อ
29 โรงเรียนบ้านนาดง หนองนาง ท่าบ่อ
30 โรงเรียนบ้านหนองนาง หนองนาง ท่าบ่อ
31 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี หนองนาง ท่าบ่อ
32 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย หนองนาง ท่าบ่อ
33 โรงเรียนบ้านโคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ
34 โรงเรียนบ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ
35 โรงเรียนบ้านโพนพระ โคกคอน ท่าบ่อ 0-4244-3242
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา โพนสา ท่าบ่อ
37 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง โพนสา ท่าบ่อ
38 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
39 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
40 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
42 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
43 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
44 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
45 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
46 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
47 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
48 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
49 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
50 โรงเรียนบ้านพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
51 โรงเรียนพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
52 โรงเรียนบ้านหัวทราย พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
53 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
54 โรงเรียนหัสดีศึกษา พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ 042-414767,0885572019,0830836392
55 โรงเรียนบ้านขุมคำ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
56 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
57 โรงเรียนบ้านเสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
58 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
59 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
60 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
61 โรงเรียนบ้านดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
62 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คอกช้าง สระใคร
63 โรงเรียนบ้านนากอ คอกช้าง สระใคร
64 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คอกช้าง สระใคร
65 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คอกช้าง สระใคร
66 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ บ้านฝาง สระใคร
67 โรงเรียนบ้านโนนแดง บ้านฝาง สระใคร
68 โรงเรียนบ้านตอแก บ้านฝาง สระใคร
69 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ บ้านฝาง สระใคร
70 โรงเรียนฝางพิทยาคม บ้านฝาง สระใคร
71 โรงเรียนฉันทนาวัณรถ บ้านฝาง สระใคร
72 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง สระใคร
73 โรงเรียนบ้านสมสนุก บ้านฝาง สระใคร
74 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา บ้านฝาง สระใคร
75 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก บ้านฝาง สระใคร
76 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สระใคร สระใคร
77 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สระใคร สระใคร
78 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สระใคร สระใคร
79 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สระใคร สระใคร
80 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สระใคร สระใคร
81 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน นางิ้ว สังคม
82 โรงเรียนบ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม
83 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย นางิ้ว สังคม
84 โรงเรียนบ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม
85 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านม่วง สังคม
86 โรงเรียนบ้านวังมน บ้านม่วง สังคม
87 โรงเรียนบ้านหนอง บ้านม่วง สังคม
88 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม บ้านม่วง สังคม
89 โรงเรียนบ้านตาดเสริม บ้านม่วง สังคม
90 โรงเรียนบ้านดงต้อง ผาตั้ง สังคม
91 โรงเรียนบ้านนาโคก ผาตั้ง สังคม
92 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว ผาตั้ง สังคม
93 โรงเรียนบ้านปากโสม ผาตั้ง สังคม
94 โรงเรียนบ้านผาตั้ง ผาตั้ง สังคม
95 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร สังคม สังคม
96 โรงเรียนอนุบาลสังคม สังคม สังคม
97 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สังคม สังคม
98 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สังคม สังคม
99 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม แก้งไก่ สังคม
100 โรงเรียนสังคมวิทยา แก้งไก่ สังคม
101 โรงเรียนบ้านโสกกล้า แก้งไก่ สังคม
102 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม สาขา หนองแสง แก้งไก่ สังคม
103 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 แก้งไก่ สังคม
104 โรงเรียนสหลราษฎร์อนุบาล เมืองหนองคาย
105 โรงเรียนกวนวันวิทยา กวนวัน เมืองหนองคาย
106 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย
107 โรงเรียนบ้านเมืองหมี (พรหมวิทยา) กวนวัน เมืองหนองคาย
108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
109 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
110 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย 407273
111 โรงเรียนอนุบาลโสมนัส ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
112 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
113 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
114 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
115 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
116 โรงเรียนหัวหาดวิทยา บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
117 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
118 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
119 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
120 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ปะโค เมืองหนองคาย
121 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ปะโค เมืองหนองคาย
122 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง ปะโค เมืองหนองคาย
123 โรงเรียนบ้านหนองผือ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
124 โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
125 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
126 โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
127 โรงเรียนพระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
128 โรงเรียนบ้านโคกก่อง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
129 โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
130 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
131 โรงเรียนมีชัยวิทยา มีชัย เมืองหนองคาย
132 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา มีชัย เมืองหนองคาย
133 โรงเรียนจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย
134 โรงเรียนอนุบาลดาวส่องแสง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
135 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ วัดธาตุ เมืองหนองคาย
136 โรงเรียนบ้านวังยาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
137 โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
138 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดธาตุ เมืองหนองคาย
139 โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
140 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สองห้อง เมืองหนองคาย
141 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สองห้อง เมืองหนองคาย
142 โรงเรียนบ้านสร้างพอก สองห้อง เมืองหนองคาย
143 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สองห้อง เมืองหนองคาย
144 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สองห้อง เมืองหนองคาย
145 โรงเรียนบ้านสวยหลง สองห้อง เมืองหนองคาย
146 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง สีกาย เมืองหนองคาย
147 โรงเรียนสีกายวิทยาคม สีกาย เมืองหนองคาย
148 โรงเรียนบ้านบงวิทยา สีกาย เมืองหนองคาย
149 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
150 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
151 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
152 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
153 โรงเรียนเซนต์ปอบลหนองคาย หาดคำ เมืองหนองคาย
154 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา หาดคำ เมืองหนองคาย
155 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา หาดคำ เมืองหนองคาย
156 โรงเรียนบ้านดงเจริญ หินโงม เมืองหนองคาย
157 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข หินโงม เมืองหนองคาย
158 โรงเรียนหินโงมวิทยา หินโงม เมืองหนองคาย
159 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง เมืองหมี เมืองหนองคาย
160 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ เวียงคุก เมืองหนองคาย
161 โรงเรียนบ้านเวียงคุก เวียงคุก เมืองหนองคาย
162 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เวียงคุก เมืองหนองคาย
163 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
164 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
165 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
166 โรงเรียนบ้านหนาด (คุรุราษฎร์อุทิศ) โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
167 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
168 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
169 โรงเรียนจันทราราม โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
170 โรงเรียนอนุบาลสาริกา ในเมือง เมืองหนองคาย
171 โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา ในเมือง เมืองหนองคาย
172 โรงเรียนนิคมศึกษา แผนกอนุบาล ในเมือง เมืองหนองคาย
173 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ในเมือง เมืองหนองคาย
174 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ในเมือง เมืองหนองคาย
175 โรงเรียนนิคมศึกษา แผนกอนุบาล ในเมือง เมืองหนองคาย
176 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก ในเมือง เมืองหนองคาย
177 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
178 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
179 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
180 โรงเรียนบ้านน้ำทอน ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
181 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
182 โรงเรียนบ้านสาวแล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
183 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
184 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
185 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ โพนทอง โพธิ์ตาก
186 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง โพธิ์ตาก
187 โรงเรียนบ้านไร่ โพนทอง โพธิ์ตาก